Monthly Archives: May 2014

Skolēnu sadancis 2014

Skolēnu sadancis 2014

2014. gada 24. maijā Stelpes estrādē notika SADANCIS, kurā piedalījās dejotāji no Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novadiem, dziedātāji no Misas …Lasīt visu

Stelpes pašdarbnieki sveic Vecumnieku Tautas namu 50 gadu jubilejā

Stelpes pašdarbnieki sveic Vecumnieku Tautas namu 50 gadu jubilejā

Piektdien, 9. maijā, grupa pašdarbības mākslinieku no Stelpes kopā ar kultūras darba organizatori Sandru Neliusu, tautas deju kolektīva “Stelpe” vadītāju Lāsmu …Lasīt visu